Kort om dränering med Janssons Entreprenad
Bilder från dräneringsarbeten
Våra försäkringar ger dig garanti
Vanliga frågor om fuktproblem och dräneringsarbete
Janssons Entreprenad i Alfta är DräneringsExperten
Kontakta Janssons Entreprenad
När bör man dränera om huset?
Om ditt hus är 25-30 år gammalt så kan man, utifrån dåtidens material och arbetsmetoder, i de flesta fall misstänka att den gamla dräneringen slammat igen.
Många väljer att göra omdränering i förebyggande syfte. Men det finns tillfällen då det är extra viktigt att göra omdränering och det är vid om- och tillbyggnad av huset, till exempel vid uppförandet av en ny altan eller förstukvist eller vid en ombyggnad/renovering av rum i källaren.
Naturligtvis bör man även dränera om huset om man redan har stora problem med fukt i källaren.

Varför har jag fukt i källaren?
I de flesta fall har dräneringen slutat att fungera men detta innebär dock inte alltid att man märker av fukt i källaren. Oftast uppstår fuktskadorna i samband med fler felorsaker.
De tre allra vanligaste problemen i kombination med stopp i dräneringen, är att regnvattnet från stuprören inte leds bort i markens rörsystem, marken på vissa ställen lutar mot huset eller att asfalt sitter kvar på husgrunden så att inte fukten i väggen kommer utåt i dräneringen.

Vilken årstid passar bäst för att dränera om huset?
En vanlig missuppfattning är att dräneringar inte kan utföras vintertid. Faktum är att dräneringar som utförs under vintern förstör mindre av tomten.
En dränering kan ske när som helst på året förutom när temperaturen går under –20 C grader och då främst på grund av köldens påverkan på maskinerna. Under vintermånaderna värmer källaren upp marken runt huset, något som gör att grävarbete går att genomföra.
Vintern har dessutom den fördelen att alla jordmassor körs och läggs på frusen mark och därmed blir trädgården lätt att återställa.

Vilken funktion har dräneringen?
Dräneringens viktigaste funktion på ett hus med källarvåning är att se till så att grundvattnet inte stiger för högt och dränker grunden i fukt. Den fungerar med andra ord som en nivåreglering.

Hur lång tid tar det att dränera om?
En villa med storleken 80-120 kvm tar i de flesta fall från 14 dagar och mer att dränera om, beroende på omgivningarna, bebyggelse, växtlighet med mera.

Vad påverkas runt huset vid en omdränering?
När man gräver upp runt huset för att göra en omdränering så gräver man ett ca 100 cm brett schakt vid husets källarvägg. Altaner och förstukvistar inom detta mått måste då alltså rivas, flyttas eller stagas upp för att åtgärden skall kunna utföras. Vi hjälper gärna till att flytta på större buskar och växter med grävmaskinen.

Hur lång tid tar en återställning inne i källarvåningen efter utförd dränering?
Vi rekommenderar att man väntar mellan 2–6 månader innan man skrapar bort den gamla färgen och målar nytt.

Vilka förbättringar kan jag förvänta mig efter utförd åtgärd?
Om man valt att isolera sin källarvåning så ska man uppleva att källarlukten har försvunnit och att källaren ska ha liknande klimat som i husets övervåning. Efter en tid så ska alla tidigare fuktfläckar i källaren försvinna.

Vad kostar det att dränera om och fuktskydda huset?
Eftersom de flesta villors storlek, konstruktion och mark/jordförhållanden varierar kraftigt samt att det finns ett antal olika åtgärder att välja mellan så måste man undersöka varje objekt för att kunna ge ett exakt
pris. I de flesta fall så varierar priset från 130 000-200 000 kronor.
 Janssons Entreprenad Stockholm AB
Box 45060, 104 30 Stockholm
Telefon: 073-067 91 08