Kort om dränering med Janssons Entreprenad
Bilder från dräneringsarbeten
Våra försäkringar ger dig garanti
Vanliga frågor om fuktproblem och dräneringsarbete
Janssons Entreprenad i Alfta är DräneringsExperten
Kontakta Janssons Entreprenad
Varje fastighet kräver sin egen lösning beroende av omständigheter som häckar, träd, annan bebyggelse och tomtstorlek. Här listar vi ändå kort hur vi jobbar.
Har du frågor, så svarar vi gärna på dessa på telefon 073-067 91 08.


1. EN FÖRSTA KONTAKT
Vi bokar tid för ett första besök hos dig.

2. KOSTNADSFRI OFFERT
Under mötet skriver vi utan kostnad en specificerad offert utifrån dina behov. I offerten, som skrivs på plats vid första mötet, ingår beräknad tidsåtgång, materialkostnad samt bortkörning av överblivet material. I vårt dräneringsarbete ingår alltid att vi leder bort dagvattnet och en isolering av husgrunden med Pordrän.

3. TILLKOMMANDE ARBETE
Om du beställer extraåtgärder som t ex urgrävning, släntning, utfyllning, upphöjning av mark, så specificeras även dessa i offerten.

4. BERÄKNAD TIDSÅTGÅNG
När vi får ditt förtroende för att utföra dräneringsarbetet, bör du beräkna att arbetet tar minst två veckor att slutföra.

5. BETALNING
När dräneringsarbetet påbörjas, betalar kunden 50 procent av offererat pris. När arbetet är slutfört och åtgärderna är skriftligen dokumenterade med text och foto, sker slutbetalning.

6. ÅTERSTÄLLNING
Vi rekommenderar att man väntar 8-12 månader med återställning av dränerad tomt. Efter det kan tomten återställas av er själv eller oss. Vi erbjuder leverans av matjord, gräs och annat material. En prisuppskattning för återställningsarbetet kan du få via en separat kostnadsfri offert.

7. 10 ÅRS GARANTI
Vi lämnar alltid 10 års garanti på utfört dräneringsarbete och använt material. Vid eventuella fel, täcks åtgärdande av dessa av vår entreprenadförsäkring.

8. ANSVARSFÖRSÄKRING
Eventuella olycksfall i arbetet som t ex skador i husgrunden orsakade av grävmaskin, täcks av vår ansvarsförsäkring med belopp upp till 50 Mkr.

 Janssons Entreprenad Stockholm AB
Box 45060, 104 30 Stockholm
Telefon: 073-067 91 08