Kort om dränering med Janssons Entreprenad
Bilder från dräneringsarbeten
Våra försäkringar ger dig garanti
Vanliga frågor om fuktproblem och dräneringsarbete
Janssons Entreprenad i Alfta är DräneringsExperten
Kontakta Janssons Entreprenad


Återställning i Tumba.

Dräneringsbrunn kopplad till sandfångsbrunn sen vattenlås.

Ibland får vi knacka bort berg.

Lidingö återställning december 2013.

Återställning i Åkersberga.

Bilden är från ett jobb i Älta i december 2013, bilden visar en skrapad vägg.

Vi återstŠller också.


Jobb på Lidingö 2013. Dagvatten till rensbrunn.


Bild 1/4: Även byggnader mitt inne i Stockholms stad kan behöva åtgärdas. Här är vi på väg in på en innergård på Vanadisvägen.


Bild 2/4: Jobbet att lyfta grävmaskinen stod Edins kranar för – ett arbete som tog ca tre timmar för att ställa i ordning allt och sedan lyfta grävmaskinen. Ett stort tack till Edins kranar för trevligt bemötande och ett bra utfört jobb!


Bild 3/4: Vi var tvungna att lyfta in grävmaskinen över flervåningshuset, då det inte fanns någon annan väg in.

Bild 4/4: Precisionsjobb på hög nivå...

När det är trångt i Täby, så får vi gräva med lastbilen istället för grävmaskin. I vanliga fall så grävs materialet upp och läggs på sidan under tiden vi monterar dräneringen och Pordränet och dagvattnet.

En vanlig syn i källaren när det är hög tid att dränera om.
Dagvattnet har suttit igen på utsidan av huset i Hässelby, så att plattan har sugit upp vattnet i väggen. Vattnet stannar kvar i väggen på grund av asfalten på källarväggens utsida.

Montering av pumpbrunn i Järfälla. Husgrunden har från början gjutits upp plant från ett berg, och den ursprungliga dräneringen av tegelrör har felaktigt dragits runt golvnivån, vilket innebär att dräneringen hamnade ca 80 cm för högt. Vi åtgärdar genom att sätta 3 st pumpbrunnar på de lägsta punkterna runt huset, så att vattnet kan pumpas upp och ledas bort.


Omdränering i Danderyd. Vatten rann in på golvet på grund av att övergiven gjutningsbetong från husbygget hade lämnats kvar intill husgrunden. Vi betongen leddes vattnet in i huset via hålkärlet. På bilden syns den lilla grävmaskinen på 1,6 ton som används på mindre ytor.


Den största grävmaskinen som företaget äger, här i Täby med med grusvagnen påkopplad. Grävmaskinen väger 4,5 ton och har gummilarver för en så liten åverkan på marken som möjligt.

När staket och häckar står i vägen, kan vi lyfta över maskiner med hjälp av egen kranbil.

Dagvattnet i detta hus i Hässelby leds bort med 110 millimeters pvc-rör. Pumpbrunnen är även påkopplad så att dräneringsvattnet kan ledas bort. Vita plastlisten är monterad så att fiberduken hålls på plats över Pordränet och över dräneringen.


Dräneringen i Täby är insinglad med 8-12 mm stenar. Sedan är det dukat från Pordränet över singlet och dräneringen för att separera återfyllnadsmaterialet från dräneringen. Tyvärr kan vi inte lägga EssDrän-pipor, eftersom husgrunden står på berg.
Kabeln är husägarnas tv-kabel.


Bengt-Åke Woxberg kopplar in dräneringspumpbrunn i Hässelby. Pordrän har monterats på väggen.

Husägarna i Spånga ville fylla ut tomten för att få större yta (68 kvadratmeter) och vi gjorde jobbet efter en dränering. Överblivet material från dräneringen blir vanligen mellan 15 och 20 kubikmeter vid en normalstor villa. Här använde vi det överblivna materialet från dräneringsarbetet för att fylla ut tomten.

Vi är populära bland barnen i familjerna, när vi dränerar om. Här är det David som får en körlektion i den minsta grävaren.
 

Janssons Entreprenad Stockholm AB
Box 45060, 104 30 Stockholm
Telefon: 073-067 91 08